Internetové zdroje informácií

Zdroj: 
www.consumerbarometer.com

Internetové zdroje informácií

Používatelia internetu využívajú špecifické informačné kanály pri vyhľadávaní lokálnych podnikov. Z prieskumu vychádza, že najviac takýchto vyhľadávaní je práve z internetových vyhľadávačov (81 %). 48 % z respondentov, ktorí lokálneho výrobcu alebo predajcu už pozná, navštívi priamo jeho internetovú stránku. 35 % používateľov uviedlo, že navštevuje stránky miestnych spoločností vďaka webom alebo aplikáciám zobrazujúcim miestne podniky, zľavy alebo ich propagáciu. 25 % z respondentov využíva on-line mapy a navigačné služby na nájdenie miestnych výrobcov alebo predajcov, 18% navštevuje ich stránky kvôli odporúčaniam na fórach, blogoch, či on-line nástenkách a na záver hovorí prieskum aj o tom, že 17 % používateľov internetu sa na stránky miestnych podnikov dostáva cez sociálne siete ako sú Google+ alebo Facebook).

Ďalšie prieskumy: