Podiel používateľov internetu

Zdroj: 
www.consumerbarometer.com

 

Podiel používateľov internetu na Slovensku

Graf hovorí o tom, aký podiel obyvateľov Slovenska má prístup na internet. Z grafu vyplýva, že internet používa veľké množstvo ľudí a je v ňom obrovský potenciál na ovplyvňovanie spotrebiteľského správania. Trend predpovedá, že čím bude na internete viac, kvalitnejších a relevantnejších informácií, tým viac ho budú ľudia využívať. Podiel používateľov, ktorí majú prístup na internet a využívajú ho na dennej báze bol o niečo nižší – v roku 2015 približne 64%.

Ďalšie prieskumy: