Zariadenia používané na vyhľadávanie

Zdroj: 
www.consumerbarometer.com

Zariadenia používané na internetové vyhľadávanie

Výsledky prieskumu uskutočneného v rokoch 2014/2015 hovoria o tom, aký podiel Slovákov využíva konkrétne druhy zariadení pre vyhľadávanie informácií na internete. Z prieskumu vyplýva, že 65 % používateľov internetu využíva smartphony, 81 %  počítače a 28 % Slovákov na surfovanie používa tablety. Naznačuje to nevyhnutnosť prispôsobovať moderné internetové stránky pre mobilné vyhľadávanie a vytvárať ich v responzívnych platformách.

Ďalšie prieskumy: